Vojno-strateški položaj ovoga područja tijekom povijesti ostavio je u naslijeđe brojne obrambene utvrde uvrštene u spomenike kulture, poput Staroga grada Drežnika, Slunja i Korenice. Mjesto Rastoke upisno je u Registar spomenika kulture, Stari grad Drežnik bio je sjedište hrvatskih plemića u doba turskih osvajanja, kao i Slunj te Korenica, koji su odigrali značajnu ulogu kao vojne obrambene utvrde. U atrakcije se svakako ubrajaju pilana i mlinska vodenica Špoljarić, kao i Ličko Petrovo Selo u kojemu se još uvijek čuvaju tradicija i vrijednost starih zanata.