Spuštajući se kanjonom Korane, naići ćete na pilanu i mlinsku vodenicu Špoljarić iz 19. stoljeća. Mlin se koristi za mljevenje pšenice, kukuruza, ječma i drugih žitarica već desetljećima. Zanimljivo je da je ovaj tradicionalni način mljevenja puno kvalitetniji od moderniziranih električnih strojeva. Mlin se sastoji od skele za navođenje preko koje voda dolazi do vretena sa žlicama izdubljenim u drvu. Snaga vode prenosi se na unutarnji dio, odnosno teški mlinski kamen koji melje žitarice u fino brašno. Preporučamo!