Brežuljci s netaknutim šumama, livadama i pašnjacima glavno su obilježje prirodnih bogatstava cijeloga kraja. Na desetke kilometara od kampa nema nikakve industrije, pa su lokalne rijeke Korana, Mrežnica te Slunjčica kristalno čiste i bistre. Na samo 8 kilometara nalazi se Nacionalni park Plitvička jezera, a vrlo blizu nalaze se i Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit. Blizu kampa otkrivene su brojne špilje među kojima su najpoznatije Baraćeve špilje te špilje Matešić.