Na šest kilometara istočno od Rakovice te pola kilometra zapadno od centra sela Nova Kršlja nalazi se ulaz u Baraćeve špilje. U vapnenačkim stijenama stvoreno je mnoštvo stalaktita, stalagmita i stalagnata, a u špilji je pronađeno i mnoštvo arheoloških predmeta poput kamene sjekire, narukvice iz 7. st. pr. Krista, itd. Prema lokalnoj predaji jedan od stanovnika prezimena Barać je zaslužan za naziv špilja, nakon što je u junačkom megdanu svladao turskog gorostasa. Prezime Barać, inače više ne postoji u tom kraju. Obilazak Gornje Baraćeve špilje organiziran je uz pratnju stručnog vodiča te traje 45-60 minuta, a vođenje je moguće na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.