Na primorskoj padini južnog Velebita smjestio se nacionalni park Paklenica. U netaknutoj prirodi uživati ćete u bogatstvu geomorfoloških pojava i oblika, raznolikom biljnom i životinjskom svijetu te atraktivnim kanjonima bujnih tokova Velike i Male Paklenice.