Svi ljubitelji adrenalinskih sportova u blizini kampa ‘Turist’ Grabovac pronaći će ponešto za sebe. Rafting se organizira na rijekama Korana, Mrežnica i Una, dok se na Korani i Mrežnici iznajmljuju i DAG kajaci idealni za kayaking. U blizini kampa, na putu od Selišta Drežničkog do Gajine pećine, postavljeno je Sportsko penjalište Gajina pećina.